top of page

Pou disip ...

Women Holding Hands

Pou Disip Imigran yo

Ou se yon manm imigran nan yon kongregasyon disip Ozetazini epi ou bezwen enfòmasyon imigrasyon, konsèy, oswa sèvis. Tanpri gade paj sa a pou konekte avèk konseye legal Imigrasyon Disip yo epi jwenn lòt resous ke ou ka jwenn itil.

Lecture

Pou Disip Pastè

Ou se yon pastè disip oswa kongregasyon k ap chèche asistans legal imigrasyon. Tanpri gade paj sa a pou konekte avèk konseye legal Imigrasyon Disip yo epi jwenn lòt resous ke ou ka jwenn itil.

Image by Sincerely Media

Pou Disip Kongregasyon yo

Ou se yon kongregasyon kap eksplore kijan pou akeyi ak sipòte imigran yo, refijye yo, ak moun ki gen azil. Paj sa a ka ede kòm yon pwen depa.

Image by Alexis Fauvet

Pou Disip konplis

Ou se yon konplis ( pa sèlman yon "alye") ak nan rechèch nan ki jan sistèm sa yo travay, sa ki bezwen chanje, ak pou lide sou kòman yo fè sa. Gen kèk ofrann yo isit la.

bottom of page